Åpenhetsloven

Kontakt oss | Send forespørsel


Vi er i prosess med å utarbeide aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandører. Formålet med dette arbeidet er å få en oversikt over hvor det er størst (om noen) sannsynlighet for at JaTre AS har negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal sikre at større virksomheter hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, utfører risiko- og aktsomhetsvurderinger, og deretter håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene som avdekkes.

Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

 

Loven skal i tillegg sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan næringslivet jobber med arbeids- og menneskerettigheter.

Enhver person kan etter loven etterspørre informasjon om hvordan JaTre AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker å gi så gode svar som mulig, og setter derfor pris på om spørsmålet kan begrunnes med utfyllende informasjon om hva svaret skal bidra eller benyttes til.

Merk gjerne e-posten med «Åpenhetsloven», og tema i emnefeltet. Det gjør det lettere for oss å sikre at dine rettigheter etter åpenhetsloven blir fulgt opp.

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Daniel Ukkelberg på telefon eller e-post:

71266280 / daniel@jatre.no

 

Les også:

Lovteksten på Lovdata.no: Åpenhetsloven

Åpenhetsloven på: Forbrukertilsynet.no